top of page

תיקי תיעוד למבנים היסטוריים

תיקי תיעוד ושימור למבנים היסטוריים הינם עבודת מחקר מעמיקה המבוצעת עבור מבנים המיועדים לשימור היסטורי.

עבודת המחקר כוללת מחקר היסטורי אדריכלי וקונסטרוקטיבי על מנת למצות את ערכי המבנה המוביל לאופי השימור.

בתיק פרקים העוסקים בנושאים הבאים:

  • תולדות הבניין ושלבי הבנייה

  • תיעוד המבנה והסביבה הקרובה

  • תיעוד היסטורי והיבטים אורבאניים של המבנה

  • תיעוד וניתוח חזיתות המבנה.

  • ניתוח כללי ושימושי עבר תיעוד פרטי בניין מקוריים קיימים

  • תיעוד סביבת הבניין

  • טכנולוגיית בנייה וחומרים, תוכניות וחתכים.

  • צילומים של המבנה

  • דו"ח הנדסי של מצב הקונסטרוקציה

  • המלצות לשימור ותוספות בנייה, מסקנות אדריכליות לשימור.

במשרד עובד צוות של אדריכלי שימור מומחים, היסטוריונים ותחקירנים המתמחים באיסוף וניתוח חומר צילומי והיסטורי לצורך הכנת התיקים.

1/8

להלן רשימת תיקי התיעוד שביצע המשרד:

תיק תיעוד מלא | תחנת הרכבת ההיסטורית
תיק תיעוד מלא | תחנת הרכבת ההיסטורית

תיק תיעוד מלא של תחנת הרכבת ההיסטורית | לוד

press to zoom
תיק תיעוד של פינסקר 8א
תיק תיעוד של פינסקר 8א

תיק תיעוד של פינסקר 8א-פתח תקווה

press to zoom
תיק תיעוד
תיק תיעוד

תיק תיעוד של יהודה הלוי 33 | תל אביב

press to zoom
תיק תיעוד של מבנה ובריכת מלון השרון
תיק תיעוד של מבנה ובריכת מלון השרון

תיק תיעוד של מבנה ובריכת מלון השרון | רמת ים

press to zoom
תיק תיעוד מתחמי מקדים
תיק תיעוד מתחמי מקדים

תיק תיעוד של מתחם ויצו גן ונוף

press to zoom
תיק תיעוד מקדים של מבנה קולנוע היכל
תיק תיעוד מקדים של מבנה קולנוע היכל

תיק תיעוד מקדים של מבנה קולנוע היכל

press to zoom
תיק תיעוד מקדים בית משפחת יפה
תיק תיעוד מקדים בית משפחת יפה

תיק תיעוד מקדים בית משפחת יפה

press to zoom
תיק תיעוד מקדים עקיבא 12
תיק תיעוד מקדים עקיבא 12

תיק תיעוד מקדים עקיבא 12 | רעננה

press to zoom
תיק תיעוד מקדים | בית מבוביץ
תיק תיעוד מקדים | בית מבוביץ

תיק תיעוד מקדים | בית מבוביץ | מנהרה 32

press to zoom
תיק תיעוד מקדים ארלוזורוב 79
תיק תיעוד מקדים ארלוזורוב 79

תיק תיעוד מקדים ארלוזורוב 79 | רמת גן

press to zoom
תיק תיעוד מקדים מלון ורדה
תיק תיעוד מקדים מלון ורדה

תיק תיעוד מקדים מלון ורדה | נורדאו 4

press to zoom
תיק תיעוד מקדים בית שלמה טורקניץ
תיק תיעוד מקדים בית שלמה טורקניץ

תיק תיעוד מקדים בית שלמה טורקניץ

press to zoom
תיק תיעוד מקדים ארלוזורוב 81
תיק תיעוד מקדים ארלוזורוב 81

תיק תיעוד מקדים ארלוזורוב 81 | רמת גן

press to zoom
תיק תיעוד מלא סירקין 26
תיק תיעוד מלא סירקין 26

תיק תיעוד מלא סירקין 26 | הרצליה

press to zoom
תיק תיעוד מלא מבנה בית הבאר
תיק תיעוד מלא מבנה בית הבאר

תיק תיעוד מלא מבנה בית הבאר

press to zoom
תיק תיעוד מלא מבנה החמאם
תיק תיעוד מלא מבנה החמאם

תיק תיעוד מלא מבנה החמאם | עכו

press to zoom
תיק תיעוד מלא הברון הירש 22
תיק תיעוד מלא הברון הירש 22

תיק תיעוד מלא הברון הירש 22 | פתח תקווה

press to zoom
תיק תיעוד מלא | חלק ב - בניין פלטין
תיק תיעוד מלא | חלק ב - בניין פלטין

תיק תיעוד מלא | חלק ב - בניין פלטין | רחוב אחד העם 28 | תל אביב

press to zoom
תיק תיעוד מלא נחלת בנימין 40
תיק תיעוד מלא נחלת בנימין 40

תיק תיעוד מלא נחלת בנימין 40 | תל אביב

press to zoom
תיק תיעוד מלא מבנה בית הדואר | שד׳ ירושלים
תיק תיעוד מלא מבנה בית הדואר | שד׳ ירושלים

תיק תיעוד מלא מבנה בית הדואר | שד׳ ירושלים | תל אביב

press to zoom
bottom of page