ARCHITECTS

Tel Aviv-Yafo | איל זיו - אדריכל שימור ושיקום

תיקי תיעוד למבנים היסטוריים

תיקי תיעוד ושימור למבנים היסטוריים הינם עבודת מחקר מעמיקה המבוצעת עבור מבנים המיועדים לשימור היסטורי.

עבודת המחקר כוללת מחקר היסטורי אדריכלי וקונסטרוקטיבי על מנת למצות את ערכי המבנה המוביל לאופי השימור.

בתיק פרקים העוסקים בנושאים הבאים:

 • תולדות הבניין ושלבי הבנייה

 • תיעוד המבנה והסביבה הקרובה

 • תיעוד היסטורי והיבטים אורבאניים של המבנה

 • תיעוד וניתוח חזיתות המבנה.

 • ניתוח כללי ושימושי עבר תיעוד פרטי בניין מקוריים קיימים

 • תיעוד סביבת הבניין

 • טכנולוגיית בנייה וחומרים, תוכניות וחתכים.

 • צילומים של המבנה

 • דו"ח הנדסי של מצב הקונסטרוקציה

 • המלצות לשימור ותוספות בנייה, מסקנות אדריכליות לשימור.

במשרד עובד צוות של אדריכלי שימור מומחים, היסטוריונים ותחקירנים המתמחים באיסוף וניתוח חומר צילומי והיסטורי לצורך הכנת התיקים.

1/8

להלן רשימת תיקי התיעוד שביצע המשרד:

תיק תיעוד
יהודה הלוי 33 | תל אביב
תיק תיעוד
הנדיב 18 | גבעתיים
תיק תיעוד
מבנה ובריכת מלון השרון | הרצליה
תיק תיעוד
מבנה היקב | גדרה
תיק תיעוד
מבנה מקווה טהרה | גדרה
תיק תיעוד
מבנה הבאר, טחנת הקמח והמחלבה | גדרה
תיק תיעוד
גורדון 77 | תל אביב
תיק תיעוד
יפת 12 | יפו
תיק תיעוד
צבי ברוק 12 | תל אביב
תיק תיעוד
עקיבא 12 | רעננה
עוד פרויקטים

EYAL ZIV ARCHITECTS

14 BEIT ESHEL ST, JAFFA, ISRAEL 

FAX  03.6823117 פקס

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

איל זיו אדריכלים

רחוב בית אשל 14, יפו