top of page

מבנה מגורים רחוב הצדף | מיקום: יפו, עג'מי (השכונה המרונית) | מזמין: פרטי | שטח: 600 מ"ר | שנת ביצוע:  2004

איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור

המבנה הינו מבנה מסורתי של בניין סביב חצר פנימית שנבנה בסביבות שנת 1880. הבניין שופץ כבית מידות לאחד מעשירי יפו.

האתגר האדריכלי שהוצב בתהליך התכנון היה לשקם את חזותו החיצונית של הבניין, בהתאם לתיעוד ההיסטורי, תוך שילוב פתרונות אדריכליים והנדסיים להתמודדות עם בעיות קונסטרוקציה ולפתח מערכת תרשים זרימה עם פתרונות פונקציונליים לצרכים עכשוויים של המזמין.

הבניין שוקם ושופץ תוך כדי ביצוע שינויים פנימיים על מנת להתאימו למבנה מגורים וסטודיו לאמן.

בתהליך השיקום נעשה שימוש באבני כורכר מקומיות, הן במבנה החיצוני והן בחישוף חלקים פנימיים. כמו כן נעשה שימוש בפרטי נגרות מקוריים ומשטחי בטון מוחלק בחללי הסטודיו של האמן.

bottom of page