top of page

שיקום כיכר השעון - יפו | מיקום: כיכר השעון, יפו | מזמין: החברה הממשלתית לתיירות והמישלמה ליפו | שטח: 15,000 מ"ר | שנת ביצוע:  2002-2006

איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור

כיכר השעון של יפו התפתחה ככיכר המרכזית של העיר בסמיכות לשער ירושלים ביפו, סביב שנת 1880 בקירוב.

בכיכר נבנו לראשונה מבנים מחוץ לחומת העיר, כחלק מתהליך היציאה מחומות העיר. מספר מבנים ציבוריים נבנו בכיכר ובהם בית הממשל התורכי (הסראיה), בית המושל, בית המעצר (הקישלה), השוק היווני ששימש כחנויות למטרות מסחר חנויות שפנו לחזית הכיכר ושערים שהובילו למסגד אל מחמודייה ולשוק היווני.

הכיכר היוותה צומת דרכים חשובה המחברת בין השער לעיר יפו לבין הדרכים לירושלים, לשכם ולעזה. בתחנה פעלה תחנת הכיכרות (דיליג'נסים) המרכזית בארץ ישראל שהובילה נוסעים בין יפו ליתר חלקי הארץ.

בשנת 1903 נבנה בכיכר מגדל השעון שהפך לסמל ונתן לכיכר את שמה.

החזון האדריכלי והאורבאני של הפרוייקט היה להפוך את כיכר השעון מנתיב תנועה המחבר בין תל-אביב לבת-ים לאתר המרכז את החלק העיקרי של התרבות הארכיטקטונית של יפו. בבסיס רעיון שיקום הכיכר עמד החזון של הפיכת הכיכר לאתר תיירות בעל יכולת הקרנה על סביבתו המיידית המביא לעידוד הפיתוח של הפעילות העסקית של היזם הפרטי והנכסים הפרטיים שבסביבתו. התוכנית נועדה לחבר את המרחבים התיירותיים של יפו העתיקה והנמל ממערב לשוק הפשפשים, רחוב בית אשל ורחוב רזיאל ממזרח ולהוות עוגן מרכזי במתחם תיירות רחב במקום.

כתהליך מקדים לעבודות השיקום והשימור נכתב תיק תיעוד ובו ניתוח היסטורי, קונסטרוקטיבי וצילומים המראים את עברה של הכיכר.במקביל נערך ניתוח אורבאני שמטרתו היתה לבחון את צורתה המקורית של הכיכר ולנסות להחזיר את מבנה הכיכר והמבנים בו לצורתם ההיסטורית המקורית.תהליך השיקום והשחזור של הכיכר התבסס על התאמת עברו של הכיכר לצרכים מודרניים עכשוויים של תנועת מכוניות ופעילות תיירותית של הולכי רגל וסיורי קבוצות ומסחר.

עבודות השיקום כללו החזרת הכיכר העגולה המקורית שהיתה בחלקו הצפוני של הכיכר, שיקום הפדסטאל של מגדל השעון שנקבר מתחת לשכבות של אספלט הכביש, הרחבת המדרכות בצורה שתאפשר פעילות רחבה של הולכי רגל, ביצוע נטיעות, הטמנת תשתיות חשמל ותקשורת באדמה והחלפת מערכת האינסטלציה.

העבודות החלו בחפירה ארכיאולוגית מאסיבית ולאחר מכן בשלבים, בוצע פיתוח של כל אחת מדפנות הכיכר החל בדופן המזרחית, לאחריה המקטע הצפוני (הכיכר העגולה) ולבסוף המקטע המערבי. מאחר ומדובר באזור עם תנועת כלי רכב ערה המהווה ציר תנועה מרכזי, נעשו העבודות במקטעים ע"מ לאפשר המשך זרימה תקינה של התנועה.

המתחם כולו רוצף באבן ביר זית טבעית.

bottom of page