top of page

שיקום רחוב בית אשל | מיקום: רחוב בית אשל, יפו | מזמין: החברה הממשלתית לתיירות והמישלמה ליפו | שטח: 6,000 מ"ר | שנת ביצוע:  2002-2005

איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור

רחוב בית אשל היה בעברו הדרך הראשית שיצאה מיפו לירושלים. במפות ההיסטוריות הרחוב נקרא Jerusalem Road . הדרך החלה בשער ירושלים ביפו והגיעה עד לשער יפו בירושלים.

בתחילת המאה ה-19 התפתחו לאורך הדרך בתי הארחה (חאן), חנויות ובשלב מאוחר יותר גם מבני מגורים.
הרחוב אופיין בפעילות מסחרית אינטנסיבית בהיותה הדרך הראשית בארץ ישראל. 
הדרך שירתה את עולי הרגל שנחתו בחופי יפו בדרכם לירושלים.

החזון האדריכלי היה לשחזר את קטע דרך ולשמרו כנתיב מקורי של הדרך ההיסטורית מיפו לירושלים, תוך שמירה על ערכים פונקציונליים עכשוויים.

כתהליך מקדים לעבודות השיקום נעשה מחקר מקיף המתעד את המפות ההיסטוריות של רחוב, את צילומי האוויר ותרשימי המבנים והחאנים שלאורך הדרך.

עבודות השיקום החלו בחפירה ארכיאולוגית במיסעת הכביש הקיים. בעבודות אלה אומת הנתיב ההיסטורי החופף את נתיב הכביש היום.

המסגרת הפרוייקט הוטמנו תשתיות, הורחבה המדרכה ברחוב ורוצפה באבן טבעית. הכביש רוצף באבן מתועשת השומרת בצורתה את מראה הדרכים העתיקות.

הפרוייקט נועד לזרז תהליכים אורבאניים של שינויי ייעוד העסקים במקום מאזור תעשייה קלה לאזור תיירות.

bottom of page