top of page

טיילת חומת הים של יפו העתיקה | מיקום: רח' רציף העלייה השנייה הנושק לים בחלקו הצפוני של יפו העתיקה | מזמין: חברת אתרים בחוף ת"א | שטח: 6,500 מ"ר | שנת ביצוע:  2001-2003

איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור

מזה אלפי שנים מהווה ארץ הקודש מוקד מרכזי לעליות לרגל לבני כל הדתות. עולי העלייה הראשונה והשנייה עשו צעדיהם הראשונים במקום וזהו מקור שמו של רחוב רציף העלייה השנייה בו שוקמה טיילת חומת הים.

החזון האדריכלי והאורבאני של הפרוייקט היה להפוך את רציף העלייה השנייה לטיילת פעילה. הטיילת מחברת בין טיילת תל-אביב לנמל יפו . בבסיס רעיון השיקום עמד החזון של הפיכת הטיילת לאתר תיירות בעל יכולת הקרנה על סביבתו המיידית. התוכנית נועדה לחבר את המרחבים התיירותיים של יפו העתיקה והנמל, ולהוות עוגן מרכזי במתחם תיירות רחב במקום.

כתהליך מקדים לעבודות השיקום והשימור נכתב תיק תיעוד ובו ניתוח היסטורי, קונסטרוקטיבי וצילומים המראים את עברו ההיסטורי של הרציף.
במקביל נערך ניתוח אורבאני שמטרתו היתה לבחון את הקשר בין הטיילת לגן המדרון של יפו העתיקה.
תהליך השיקום והשחזור החל בחפירה ארכיאולוגית בו נתגלתה החומה התורכית שהקיפה את יפו העתיקה. גילוי החומה השפיע עמוקות על תהליך התכנון.

עבודות השיקום כללו שחזור חלקי החומה ההיסטורית, בניית קיר ים שנועד לשמש מעקה לטיילת וקיר הגנה מפני גלי הים השוצפים בחורף. ריצוף הטיילת נעשה באבן משתלבת מתועשת ובאבן טבעית. נמצא פתרון ניקוז למי הים ולמי הנגר העילי המגיעים מגבעת יפו העתיקה בכמויות גדולות.

קיר הים עשוי מכורכר המזכיר בצורתו חומה שבה חרכי ירי. לאורך הטיילת סומנו אבני החומה המקורית, הוקמו נקודות המסבירות את היסטוריית המקום בליווי מפות. עיצוב זה נבחר כמחווה לחומה ההיסטורית שנהרסה.

עיצוב הקיר בצורתו זו אפשר את המשך הדייג של דייגי החכות, שהיה נהוג במקום שנים רבות. החרכים בקיר משמשים לניקוז מי הים העולים ושוטפים את הטיילת בסערות החורף.

מתכנני הטיילת הנוספים הינם איתן עדן ורלי פרטו.

בשנת 2003, זכו המתכננים בפרס אברהם קרוון לעיצוב נוף.

bottom of page