top of page

מגדל השעון מיקום: כיכר השעון, יפו, חזית מערבית | מזמין: חברת אתרים ומשטרת ישראל | שטח: המגדל במידות של 4x4, בגובה 26 מטר | שנת ביצוע: 2003   

איל זיו אדריכלאיל זיו אדריכלים-שיקום
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור

מגדל השעון נבנה בשנת 1903 כמתנה של תושבי יפו לכבוד יובל שלטונו של הסולטאן עבדול חמיד השני. המגדל שופץ בשנות ה-60. בשנת 2003 שוקם מחדש לאחר שנתגלו בו בעיות קונסטרקציה קשות ובלאי גבוה של גג הנחושת וחזיתות אבן הכורכר.

כתהליך מקדים לעבודת השיקום, נכתב תיק תיעוד לשימור המבנה ובו ניתוח קונסטרוקטיבי, צילומים היסטוריים, ותיעוד של פרטי הבניין המקוריים, במטרה להגיע למצבו המקורי של המבנה.

עבודות השיקום התבססו על מתן פתרונות הנדסיים לחיזוקו של המגדל, החלפת אבנים פגומות, ניקוי האבן בחזיתות המבנה בעזרת טכניקות שימור מודרניות, שחזור קרניזים וכיחול מחדש של כל חזיתות המבנה. גג הנחושת הוחלף. מנגנון השעון המקורי הושאר וחובר למנגנון מודרני. כמו כן שוקם הפעמון המקורי שהתגלה תוך כדי העבודות, במבנה.

כל העבודות בוצעו בחומרים מסורתיים. במהלך שנות ה-60 הוסרו התריסים והחלונות המקוריים ובמקומם נעשו ויטראז'ים של הפסל אריה קורן. במהלך השימור הוחלט להשאיר את הויטראז'ים במקומם על מנת לשמר ערכים נוספים מעבר לתקופה התורכית המקורית.

המבנה הינו מונומנט היסטורי שהיווה פרוייקט דגל בשימור ונועד להעלות את מודעות התושבים לערכי הארכיטקטורה של הרקמה ההיסטורית המקורית וליצור אווירת שותפות בקרב התושבים לתהליכי השימור והשיקום שבוצעו לאחר מכן במרחב האורבאני המיידי הסובב את השעון.

bottom of page