ARCHITECTS

Tel Aviv-Yafo | איל זיו - אדריכל שימור ושיקום

חאן מנולי - יפו | מיקום: רח׳ בית אשל 11-13, יפו | מזמין: פרטי | שטח: 1800 מ"ר בנויים | שנת ביצוע: 2005-2006    

חאן מנולי נמצא על הדרך ההיסטורית העתיקה בין יפו לירושלים, היום רח' בית אשל.
החאן ניכר בשורת עמודים וקשתות בחזית קומת הקרקע שלו. החאן היווה אכסניה בשרשרת אכסניות שהיו פרוסות בדרך בין יפו לירושלים ושירתו את עולי הרגל לארץ הקודש.

כתהליך מקדים לעבודת השיקום, נעשה תיק תיעוד לשימור המבנה שכלל ניתוח מרכיבים ומאפיינים אדריכליים אוטנטיים, ניתוח צילומים היסטוריים,ניתוח קונסטרוקטיבי ותיעוד של פרטי הבניין המקוריים.

תהליך השיקום כלל שחזור ושיקום המבנה ההיסטורי תוך חלוקת המבנה ל-21 יחידות סטודיו מודרניות לדיור, המשלבות בין העבר ההיסטורי של המבנה לבין הצרכים הפונקציונליים העכשוויים וביצוע ברמת דיור וגימור גבוהים.

בעבודות השיקום בוצע שיקום המבנה, שיקום קונסטרוקטיבי, שיקום הארכאדה, שחזור מרפסת אורכית לאורך הבניין שנהרסה והוספת קומה חדשה על גג המבנה (שככל הנראה היתה קיימת בעבר). בתהליך התאמת המבנה לצרכים העכשוויים נעשתה התמודדות מורכבת עם נושא הכנסת מערכות מודרניות למבנה היסטורי.

EYAL ZIV ARCHITECTS

14 BEIT ESHEL ST, JAFFA, ISRAEL 

FAX  03.6823117 פקס

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

איל זיו אדריכלים

רחוב בית אשל 14, יפו